+372 5333 5357

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimati uuendatud 18. juuni 2024

Käesolev privaatsusteade on koostatud Kraken Pluss OÜ (tegevusnimega Hüppa) (‘meie’, ‘me’, või ‘meie oma’) poolt, kirjeldades, kuidas ja miks me võime koguda, säilitada, kasutada ja/või jagada (‘töödelda’) teie teavet, kui kasutate meie teenuseid (‘Teenused’), näiteks kui: Külastate meie veebisaiti aadressil huppap.ee või mõnda meie veebisaiti, mis lingib sellele privaatsusteatele Suhtlete meiega muul viisil, sealhulgas müügi, turunduse või ürituste kaudu Küsimused või mured? Selle privaatsusteate lugemine aitab teil mõista oma privaatsusõigusi ja valikuid. Kui te ei nõustu meie põhimõtete ja tavadega, ärge kasutage meie Teenuseid. Kui teil on endiselt küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil huppatartu@gmail.com.

PÕHIPUNKTIDE KOKKUVÕTE

See kokkuvõte esitab peamised punktid meie privaatsusteatest.

Millist isiklikku teavet me töötleme? Kui külastate, kasutate või navigeerite meie Teenustes, võime töödelda isiklikku teavet, olenevalt sellest, kuidas te meie ja Teenustega suhtlete, milliseid valikuid teete ja milliseid tooteid ja funktsioone kasutate.

Kas me töötleme tundlikku isiklikku teavet? Me ei töötle tundlikku isiklikku teavet.

Kas me kogume teavet kolmandatelt osapooltelt? Me ei kogu teavet kolmandatelt osapooltelt.

Kuidas me töötleme teie teavet? Me töötleme teie teavet Teenuste pakkumiseks, täiustamiseks ja haldamiseks, suhtlemiseks, turvalisuse ja pettuste ennetamiseks ning seaduste järgimiseks. Võime ka töödelda teie teavet muudel eesmärkidel teie nõusolekul. Töötleme teie teavet ainult siis, kui meil on selleks kehtiv õiguslik põhjus.

Millistes olukordades ja milliste osapooltega jagame isiklikku teavet? Võime jagada teavet konkreetsetes olukordades ja konkreetsete kolmandate osapoolte kategooriatega.

Kuidas me hoiame teie teavet turvalisena? Meil on olemas organisatsioonilised ja tehnilised protsessid ja protseduurid, et kaitsta teie isiklikku teavet. Kuid ükski elektrooniline edastus üle interneti või teabe salvestamise tehnoloogia ei saa olla 100% turvaline, seega ei saa me lubada ega garanteerida, et häkkerid, küberkurjategijad või muud volitamata kolmandad osapooled ei suuda meie turvameetmeid võita ja teie teavet valesti koguda, juurde pääseda, varastada või muuta.

Millised on teie õigused? Sõltuvalt teie asukohast geograafiliselt võib teil olla kehtiva privaatsusseaduse alusel teatud õigused oma isikliku teabe osas.

Kuidas te oma õigusi kasutate? Lihtsaim viis oma õiguste kasutamiseks on esitada andmesubjekti juurdepääsu taotlus või võtta meiega ühendust. Me kaalume ja vastame igale taotlusele vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele.

Kas soovite rohkem teada, mida me kogutud teabega teeme? Tutvuge privaatsusteatega täielikult.

 1. MILLIST TEAVET ME KOGUME?

Isiklik teave, mida meile avaldate

Lühidalt: Me kogume isiklikku teavet, mille te meile esitate.

Me kogume isiklikku teavet, mille te vabatahtlikult meile esitate, kui avaldate huvi meie või meie toodete ja Teenuste vastu, kui osalete Teenustega seotud tegevustes või muul viisil meiega ühendust võtate.

Teie poolt esitatud isiklik teave. Isiklik teave, mida me kogume, sõltub teie suhtluse kontekstist meie ja Teenustega, teie tehtud valikutest ja kasutatavatest toodetest ja funktsioonidest. Kogutav isiklik teave võib sisaldada järgmist:

 • nimed
 • telefoninumbrid

Tundlik teave. Me ei töötle tundlikku teavet.

Kogu isiklik teave, mille te meile esitate, peab olema tõene, täielik ja täpne ning te peate teavitama meid sellise isikliku teabe muudatustest.

Automaatne teabe kogumine

Lühidalt: Teatud teave – näiteks teie Interneti-protokolli (IP) aadress ja/või brauseri ja seadme omadused – kogutakse automaatselt, kui külastate meie Teenuseid.

Me kogume automaatselt teatud teavet, kui külastate, kasutate või navigeerite Teenustes. See teave ei avalda teie konkreetset identiteeti (näiteks teie nime või kontaktteavet), kuid võib sisaldada seadme ja kasutuse teavet, näiteks teie IP-aadressi, brauseri ja seadme omadusi, operatsioonisüsteemi, keele-eelistusi, viitavaid URL-e, seadme nime, riiki, asukohta, teavet selle kohta, kuidas ja millal te meie Teenuseid kasutate, ja muud tehnilist teavet. Seda teavet on peamiselt vaja Teenuste turvalisuse ja toimimise säilitamiseks ning meie sisemiste analüüside ja aruandluse eesmärgil.

Nagu paljud ettevõtted, kogume ka meie teavet küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kaudu.

Kogutav teave hõlmab järgmist:

 • Logi ja kasutusandmed. Logi- ja kasutusandmed on Teenustega seotud, diagnostilised, kasutus- ja toimivusandmed, mida meie serverid automaatselt koguvad, kui pääsete juurde Teenustele või kasutate neid, ja mida me salvestame logifailides. Sõltuvalt sellest, kuidas te meiega suhtlete, võivad need logiandmed sisaldada teie IP-aadressi, seadme teavet, brauseri tüüpi ja seadeid ning teavet teie tegevuse kohta Teenustes (näiteks teie kasutuse kuupäeva/kellaaja templid, vaadatud lehed ja failid, otsingud ja muud toimingud, mida teete, näiteks milliseid funktsioone kasutate), seadme sündmuste teavet (näiteks süsteemi tegevus, veaaruanded (mõnikord nimetatakse ‘krahhihunnikuks’) ja riistvara seaded).
 • Seadme andmed. Me kogume seadme andmeid, näiteks teavet teie arvuti, telefoni, tahvelarvuti või muu seadme kohta, mida kasutate Teenustele juurdepääsuks. Sõltuvalt kasutatavast seadmest võivad need seadme andmed sisaldada teavet, näiteks teie IP-aadress (või puhverserver), seadme ja rakenduse identifitseerimisnumbrid, asukoht, brauseri tüüp, riistvara mudel Interneti-teenuse pakkuja ja/või mobiilsideoperaator, operatsioonisüsteem ja süsteemi konfiguratsiooni teave.
 • Asukohaandmed. Me kogume asukohaandmeid, näiteks teavet teie seadme asukoha kohta, mis võib olla kas täpne või ebatäpne. Kui palju teavet me kogume, sõltub kasutatavate seadmete tüübist ja seadistustest. Näiteks võime kasutada GPS-i ja muid tehnoloogiaid, et koguda geograafilisi asukohaandmeid, mis annavad teada teie praegusest asukohast (teie IP-aadressi põhjal). Võite loobuda selle teabe kogumisest, kas keeldudes sellele juurdepääsust või keelates oma seadme asukoha sätte. Kui otsustate loobuda, ei pruugi te siiski saada kasutada teatud asukoha-spetsiifilisi Teenuste aspekte.
 1. KUIDAS ME TEIE TEAVET TÖÖTLEME?

Lühidalt: Töötleme teie teavet Teenuste pakkumiseks, täiustamiseks ja haldamiseks, suhtlemiseks, turvalisuse ja pettuste ennetamiseks ning seaduste järgimiseks. Võime ka töödelda teie teavet muudel eesmärkidel teie nõusolekul.

Töötleme teie isiklikku teavet erinevatel põhjustel, sõltuvalt sellest, kuidas te meie Teenuseid kasutate, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamiseks ja lihtsustamiseks. Võime töödelda teie teavet, et pakkuda teile soovitud teenust.
 • Kasutaja kontode haldamiseks. Võime töödelda teie teavet, et hallata meie kasutajakontosid ja hoida neid töökorras.
 • Teie päringutele vastamiseks. Võime töödelda teie teavet, et vastata teie päringutele ja lahendada võimalikke probleeme, mis teil võivad tekkida soovitud teenuse saamisel.
 • Turunduse ja reklaami edastamiseks. Võime töödelda teie teavet, et saata teile reklaammaterjale ja teavet, mis võivad olla teie jaoks huvitavad. Võite igal ajal loobuda meie turundusmeilide vastuvõtmisest.
 • Tagasiside küsimiseks. Võime töödelda teie teavet, et küsida teilt tagasisidet ja teiega ühendust võtta meie Teenuste kasutamise kohta.
 • Turvalisuse ja pettuste ennetamiseks. Võime töödelda teie teavet turvalisuse eesmärgil ja pettuste ning ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks.
 • Kohustuste täitmiseks ja meie õiguste kaitsmiseks. Võime töödelda teie teavet, et täita meie juriidilisi kohustusi ja kaitsta meie õigusi.
 • Muudel ärilistel eesmärkidel. Võime töödelda teie teavet muudel ärilistel eesmärkidel, näiteks andmete analüüsimiseks, kasutustrendide tuvastamiseks, meie turunduskampaaniate tõhususe määramiseks ja meie Teenuste täiustamiseks, kohandamiseks ja täiustamiseks.
 1. MILLELE ÕIGUSLIKELE ALUSTELE TUGINEME TEIE ISIKLIKU TEABE TÖÖTLEMISEKS?

Lühidalt: Töötleme teie isiklikku teavet ainult siis, kui meil on selleks kehtiv õiguslik põhjus, näiteks teie nõusolek, vajadus teenuse osutamiseks, juriidiliste kohustuste täitmiseks, teie eluliste huvide kaitsmiseks või meie õigustatud äriliste huvide järgimiseks.

Juriidiliselt kohustuslik töötlemine. Mõnes jurisdiktsioonis, näiteks Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võime tugineda allpool toodud õiguslikele alustele teie isikliku teabe töötlemiseks:

 • Nõusolek. Võime töödelda teie teavet, kui olete andnud selleks nõusoleku.
 • Lepinguliste kohustuste täitmine. Võime töödelda teie teavet, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, sealhulgas meie Teenuste osutamiseks või enne lepingu sõlmimist teie taotlusel tehtavate sammude võtmiseks.
 • Õigustatud huvid. Võime töödelda teie teavet, kui see on vajalik meie õigustatud äriliste huvide järgimiseks.
 • Juriidilised kohustused. Võime töödelda teie teavet, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks kohaldatavate seaduste, valitsusasutuste nõuete ja kohtulike korralduste järgimiseks.
 • Elulised huvid. Võime töödelda teie teavet, kui see on vajalik teie või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 • Kui töötleme teie isiklikku teavet tuginedes teie nõusolekule, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta enne tagasivõtmist tehtud töötlemise seaduslikkust.
 1. KELLEGA JA KUIDAS JAGAME TEIE ISIKLIKKU TEAVET?

Lühidalt: Võime jagada teavet konkreetsetes olukordades ja konkreetsete kolmandate osapoolte kategooriatega.

Võime jagada ja avalikustada teie isiklikku teavet järgmistel juhtudel:

 • Teenusepakkujatega. Võime jagada teie teavet kolmandate osapoolte teenusepakkujatega, kes osutavad meile teenuseid, näiteks andmete analüüsimine, turundusteenused, klienditeenindus ja turunduskampaaniate edendamine.
 • Äritehingute korral. Võime jagada või edastada teie teavet seoses mis tahes ühinemise, ettevõtte varade müügi, finantseerimise või kogu meie ettevõtte või selle osa omandamisega teisele ettevõttele või selle läbirääkimiste käigus.
 • Kohustuslikud avalikustamised. Võime jagada teie teavet, kui usume, et see on vajalik kohaldatavate seaduste järgimiseks, valitsusasutuste nõuetele vastamiseks, kohtulike korralduste täitmiseks, meie poliitikate jõustamiseks või meie õiguste, privaatsuse, turvalisuse või vara kaitsmiseks.
 • Õiguste kaitsmiseks. Võime jagada teie teavet, et uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses võimalike poliitikate rikkumiste, kahtlustatava pettuse, olukordadega, mis hõlmavad potentsiaalseid ohte kellegi turvalisusele ja ebaseadusliku tegevusega või kui tõendina kohtuvaidlustes, milles me osaleme.
 • Teie nõusolekuga. Võime avalikustada teie isiklikku teavet mis tahes muul eesmärgil teie nõusolekul.
 1. KAS KASUTAME KÜPSISEID JA MUUD JÄLGIMISTEHNOLOOGIAT?

Lühidalt: Võime kasutada küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid, et koguda ja salvestada teie teavet.

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid (näiteks veebimajakad ja pikslid), et pääseda juurde teie teabele ja salvestada seda. Konkreetne teave selle kohta, kuidas me selliseid tehnoloogiaid kasutame ja kuidas te saate teatud küpsiste keeldumisest keelduda, on esitatud meie küpsiste teates.

 1. KUI KAUA HOIAME TEIE TEAVET?

Lühidalt: Hoiame teie teavet nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud või lubatud pikem säilitamisaeg.

Oleme rakendanud sobivaid ja mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis on mõeldud teie isikliku teabe turvalisuse kaitsmiseks. Hoolimata meie kaitsemeetmetest ja jõupingutustest teie teabe turvamiseks ei saa me lubada, et ükski elektrooniline edastus üle Interneti või teabe säilitamise tehnoloogia oleks 100% turvaline, seega ei saa me garanteerida, et häkkerid, küberkurjategijad või muud volitamata kolmandad isikud ei suuda meie turvameetmeid võita ja teie teavet valesti koguda, juurde pääseda, varastada või muuta. Kuigi teeme oma parima, et kaitsta teie isiklikke andmeid, on isikliku teabe edastamine meie Teenustesse ja sealt välja teie enda risk. Peaksite juurdepääsu Teenustele tegema ainult turvalises keskkonnas.

 1. KAS KOGUME ALAEALISTE ANDMEID?

Lühidalt: Me ei kogu teadlikult andmeid ega turunda alla 18-aastastele lastele.

Me ei kogu teadlikult andmeid alla 18-aastastelt lastelt ega turunda neile, samuti ei müü me teadlikult sellist isiklikku teavet. Teenuseid kasutades kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane või et olete sellise alaealise vanem või eestkostja ja annate nõusoleku sellise alaealise kasutamiseks Teenustes. Kui saame teada, et alla 18-aastaste kasutajate isiklikku teavet on kogutud, deaktiveerime konto ja võtame mõistlikud meetmed sellise teabe kustutamiseks meie andmetest. Kui saate teada, et oleme kogunud andmeid alla 18-aastastelt lastelt, võtke meiega ühendust aadressil huppatartu@gmail.com.

 1. MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?

Lühidalt: Mõnes piirkonnas, näiteks Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Ühendkuningriigis (UK) ja Šveitsis, on teil õigused, mis võimaldavad teil oma isiklikule teabele paremat juurdepääsu ja kontrolli. Sõltuvalt teie elukohast võib teil olla õigus igal ajal oma konto üle vaadata, muuta või lõpetada.

Mõnes piirkonnas (nagu EMP, UK ja Šveits) on teil kehtivate andmekaitseseaduste alusel teatud õigused. Need võivad hõlmata õigust (i) taotleda juurdepääsu oma isiklikule teabele ja saada selle koopia, (ii) taotleda selle parandamist või kustutamist; (iii) piirata oma isikliku teabe töötlemist; (iv) kui kohaldatav, andmete ülekantavust; ja (v) mitte olla allutatud automatiseeritud otsuste tegemisele. Teatud juhtudel võib teil olla ka õigus esitada vastuväiteid oma isikliku teabe töötlemisele.

Me kaalume ja tegutseme igale taotlusele vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele.

Pange siiski tähele, et see ei mõjuta enne selle tagasivõtmist tehtud töötlemise seaduslikkust ega mõjuta ka teie isikliku teabe töötlemist, mis toimub muudel seaduslikel alustel peale nõusoleku.

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad: Enamik veebibrausereid on vaikimisi seadistatud küpsiseid vastu võtma. Kui soovite, saate tavaliselt seadistada oma brauseri küpsiseid eemaldama ja küpsistest keelduma. Kui otsustate küpsiseid eemaldada või keelduda, võib see mõjutada teatud funktsioone või teenuseid meie Teenustes.

Kui teil on privaatsusõiguste kohta küsimusi või kommentaare, võite meiega ühendust võtta aadressil huppatartu@gmail.com.

 1. DO-NOT-TRACK FUNKTSIOONI KONTROLLID

Enamik veebibrausereid ja mõned mobiilsideoperatsioonisüsteemid ja mobiilirakendused sisaldavad Do-Not-Track (‘DNT’) funktsiooni või seadistust, mille saate aktiveerida, et signaalida oma privaatsuseelistust, et teie veebibrausimise tegevust ei jälgitaks ega kogutaks.

Praegu ei ole DNT signaalide äratundmiseks ja rakendamiseks ühtset tehnoloogilist standardit välja töötatud. Seetõttu ei reageeri me praegu DNT brauseri signaalidele ega muudele mehhanismidele, mis automaatselt edastavad teie valiku, et teid ei jälgitaks. Kui võetakse kasutusele veebijälgimise standard, mida me peame tulevikus järgima, teavitame teid sellest praktikas käesoleva privaatsusteate muudetud versioonis.

 1. KAS UUENDAME SELLE TEATE SISU?

Lühidalt: Jah, uuendame seda teadet vastavalt vajadusele, et jääda vastavusse asjakohaste seadustega.

Võime seda privaatsusteadet aeg-ajalt uuendada. Uuendatud versioon märgitakse uuendatud ‘Viimati uuendatud’ kuupäevaga käesoleva privaatsusteate alguses. Kui teeme selle privaatsusteate sisus olulisi muudatusi, võime teid teavitada kas silmapaistvalt selliseid muudatusi teavitava teate postitamise teel või otse teile teavituse saatmise teel.

Soovitame teil seda privaatsusteadet sageli üle vaadata, et olla informeeritud, kuidas me teie teavet kaitseme.

 1. KUIDAS SAATE SELLE TEATE KOHTA MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

Kui teil on selle teate kohta küsimusi või kommentaare, võite meiega ühendust võtta e-posti teel aadressil huppatartu@gmail.com.

 1. KUIDAS SAATE MEIE KOGUTUD ANDMEID ÜLE VAADATA, UUENDADA VÕI KUSTUTADA?

Teie riigi kohaldatavate seaduste alusel võib teil olla õigus taotleda juurdepääsu teie isiklikule teabele, mida me teie kohta kogume, saada üksikasju selle töötlemise kohta, parandada ebatäpsusi või kustutada teie isiklikku teavet. Samuti võib teil olla õigus oma nõusolek meie isikliku teabe töötlemiseks tagasi võtta. Need õigused võivad kohaldatavates seadustes sätestatud asjaoludel olla piiratud. Juurdepääsu, uuendamise või kustutamise taotlemiseks oma isiklikule teabele võite meiega ühendust võtta e-posti teel aadressil huppatartu@gmail.com.